Hoppa till sidans innehåll

Föreningen


Föreningen Västerås Pistolskytteklubb (VPK) bildades i mars 1944 vid ett sammanträde i Rådhuset. Dess grundare och förste ordförande var ingenjör Vilhelm Henning "Ville" Petersen. Ordförandeskapet innehade han t.o.m. 1955. Han avled 1977.

I början på fyrtiotalet utökades skjutbanan på Malmaberg med bl.a. en pistolbana, vilket kom den nystartade föreningen till gagn. VPK bedrev endast nationellt pistolskytte och enligt gamla stadgar från 1957 var det en sektion inom Västerås Skarps Skytteförening, fram till 1969.

Redan från början kom man att starta ett samarbete med Västeråspolisens IF och Flygets Centrala Skolor (FCS) där man tillsammans arrangerade en årligen återkommande nationell fältskjutning förlagd till terrängen runt Viksäng. Tävlingen blev en tradition under många år och flyttades senare till Enbacken där den fortlevde ända in mot slutet av sjuttiotalet.

Staden växte och bebyggelsen närmade sig Malmabergsbanan. Ett område vid Salavägen, Enbacken, ansågs lämpligt för en ny skjutbana. Byggandet av Enbackens skjutbana pågick under åren 1956 - 57. Då man ej kunde komma överens med de styrande i staden om byggandet av en ny pistolbana, fanns det därför inte någon sådan klar 1957. Pistolbanan vid Malmaberg kom därför att utnyttjas under ytterligare något år. Kommunen tog senare beslut om att anlägga en korthållsbana för 50-metersskytte och bredvid den anordnade man en skjutvall för pistolskyttama.

Inför SM i sportskytte 1965 fick dåvarande ordföranden i Sportskytteklubbens pistolsektion en förfrågan om att tävlingen skulle förläggas till Västerås. Pistolbanan saknade då vridmålsanläggning. Efter en stor ideell arbetsinsats och ekonomiskt stöd av Svenska Sportskytteförbundet byggdes ett duellställ för 25 tavlor och tävlingen kunde genomföras.

Under femtio- och sextiotalet fanns det många pistolklubbar i Västerås, som mest 15 mer eller mindre aktiva föreningar. I avsikt att kunna bilda ett slagkraftigt lag vid tävlingar mot andra klubbar föddes tanken om en sammanslagning. De två största klubbarna som arbetade för ett samgående var Sportskytteklubbens pistolsektion och Västerås Pistolskytteklubb. 1971 togs beslutet om sammanslagning till en ny förening: Västerås Pistolskyttar.

1968 startade klubbtidningen Pistolskytten producerad med spritstencil. Via kontorsoffset har tidningen fått sin nuvarande form framställd med modem DTP-teknik. Under de senaste 10 - 15 åren har det största problemet varit tidningsredaktörer som kommit och gått. Ambitionen har varit, och är, att medlemmarna ska nås av två nummer per år.

VPS ordnade också en klubblokal på Kristinagatan. Denna lokal disponerades fram till Mariabergsstarten 1978.

Förhandlingarna leddes med kommunen om att anlägga en skjutbana i Mariaberget. Tidigare hade VPS tillgång till polishusets inomhusbana med sju platser några kvällar i veckan. I Mariaberget blev det plats för tolv skyttar. (Tidigare möjlighet till skjutning i Mariaberget bestod i att, 2-3 skyttar kunde bedriva pistolskytte under mycket primitiva förhållanden, i ett prång.)

1977 hade VPS en utställning i VLT-centralens fönster. Man hade även annons i VLT för att öka medlemsantalet. Många nya medlemmar tillkom. Flertalet av dessa lämnade klubben efter något eller några år. Pistolskytte är inte så lätt som det ser ut på film...

Staden expanderade och ett nytt skyttecentrum måste byggas. Platsen blev Stockkumla c:a en mil väster om Västerås. Överenskommelsen blev att en skjuthall med 60 platser skulle byggas, där kommunen stod för den materiella kostnaden och föreningen skulle stå för arbetskraften. Dessutom skulle klubben bekosta vridmålsanläggningen för halva skjutbanan med egna medel. Banan invigdes den 12 maj 1983.

Kommunen upplät också mark till en permanent fältskyttebana. Denna färdigställdes lagom till ÖSM 1985.

Året därpå återupplevades traditionen med nationell fältskjutning, nu i samarbete med Tillberga PK under namnet "AROSSMÄLLEN". Tävlingen har arrangerats mellan 1985-2005. 

Västerås Pistolskyttar bedriver också luftpistolskytte på Skarps luftbana i Djäkneberget.

31 mars 2004 stängdes skjutbanan i Mariaberget. Västerås Stad krävde höjda hyror, från 25.000 kr per år 2001 till 178.500 kr per år 2005. Beslutet togs att stänga skjutbanan i Mariaberget och istället satsa pengar på uppfräschning av Stockkumla.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 00:04 Skribent: Björn Nyberg

Postadress:
Västerås PS - Skyttesport
Västerås Ps, Box 1071
72127 Västerås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: klubbsekreterare@vas...

Se all info